Søg i samlingerne English


Kunstner

Melchior Lorck

Dansk
Født i Flensburg 1526/27 - død Efter 1588
Virksom i:
  Danmark
  Tyskland

Værker af kunstner
  Dybtryk
     Portræt af Ogier Ghiselin de Busbecq, kejserlig gesandt.. 1557
     kobberstik og radering. 124x90 mm

  Grafik
     Kongesønnerne har skudt til måls efter deres afdøde faders legeme. 1551
     Træsnit, udført på to plader. 41,5x57,7 cm
     Elleve religiøse standarter og to (formentlig) blæseinstrumenter. 1565
     træsnit. 329x487 mm
     Janitsharernes kok. 1575
     træsnit. 22,2x13,4 cm
     Sultanens kok. 1575
     træsnit. 22,3x13,5 cm
     Kappeklædt mand. 1576
     træsnit. 20x13,4 cm
     Et prægtigt udstyret mulæsel, profil mod h.. 1576
     træsnit. 15,8x15,2 cm
     Elefantordenens emblem. 1580
     træsnit. 210x170 mm
     Kristen slave med fremstrakt hånd, i baggrunden to bydele forbundne med en bro. 1581
     træsnit. 19,5x13,7 cm
     En smed set bagfra i en teltlejr. 1581
     træsnit. 19,5x13,2 cm
     Græsk bonde holdende en le i højre hånd. 1581
     træsnit. 20x13,2 cm
     Kvinde, set skråt bagfra, gående mod højre. (1581-1583 ?)
     træsnit. 17,9x10 cm
     Elegant ung mand med turban og langt sjal. 1581
     træsnit. 18,7x13,2 cm
     Gående skægløs mand set skråt bagfra. 1582
     træsnit. 19,5x9,7 cm
     Stående skægløs mand vendt mod højre. 1582
     træsnit. 19,3x8,8 cm
     Stående mand med nøgen overkrop. 1582
     træsnit. 18,8x11,8 cm
     Mod venstre gående mand, set bagfra; på ryggen bærer han en vandsæk af læder. 1582
     træsnit. 18,2x11,7 cm
     Stående ambassadør i europæisk (venetiansk?) dragt, 3/4 profil mod v.; i h. hånd holder han et brevfutteral. 1582
     træsnit. 19,6x13,1 cm
     Utilsløret kvinde set bagfra; i hver hånd holder hun en blomstrende rosengren. 1582
     træsnit. 19x12,8 cm
     Tilsløret, gående kvinde, profil mod v.; foran hende rejser en bymur med tårne sig af vandet. 1582
     træsnit. 19,7x13,2 cm
     Titelblad til "Wolgerissene und geschnittene Figuren in Kupffer und Holz durch. Den Kunstreichen und weitberümten Melcher Lorch für die Mahler Bildthawer und Kunstliebenden. an tag gegeben Anno 1619". 1619
     træsnit. 41,4x29,6 cm

  Kobberstik
     Portræt af Martin Luther. 1548
     Kobberstik. 25,3x17,4 cm
     Portræt af Albrecht Dürer. 1550
     Kobberstik. 16,9x10 cm
     Fyrst Ismael, persisk gesandt. (1557)
     Kobberstik. 368x290 mm
     Fyrst Ismael, persisk gesandt. 1557
     Kobberstik. 405x288 mm
     Portræt af Sultan Suleiman den Store. 1559
     Kobberstik. 406x287 mm
     Fyrst Ismael, persisk gesandt. (1559)
     Kobberstik. 39,3x26,3 cm
     Portræt af Sultan Suleiman den Store (stående). 1559
     Kobberstik. 44,1x32,5 cm
     Portræt af Sultan Suleiman den Store (stående). 1559
     Kobberstik. 40x32,9 cm
     Portræt af Sultan Suleiman den Store. 1559
     Kobberstik. 397x309 mm
     Ovalt arabeskornament. 1561
     Kobberstik. 113x80 mm
     Geografen Friherre Michael von Aitzing. 1565
     kobberstik. 18,6x14,3 cm
     Fyrst Ismael, persisk gesandt. Efter 1569
     Kobberstik. 39,3x27,8 cm
     Portræt af oldtidsforskeren Hubert Goltzius. 1574
     Kobberstik. 29,1x20,2 cm
     Portræt af Frederik II. 1582
     Kobberstik. 45x32 cm
     Kong Frederik II. 1582
     kobberstik. 45x32 cm
     Aristoteles. 1961
     Kobberstik

  Maleri
     Madonna med barnet omgivet af den lille Johannes og to engle, hvoraf den ene bringer et scepter og kroner Maria med en laurbærkrans. 1552
     Olie på træ. 51x66,5 cm

  Pen
     Askefarvet morisk kvinde, som lever ved Niger-floden. 1583
     pen og brunt blæk over svage spor af en udvisket fortegning. 21,9x12 cm

  Radering
     Paven som vildmand. Spottebillede. 1545
     Radering. 23,2x19,9 cm
     Basilisken.. 1548
     Radering.. 4,2x6,2 cm

  Tegning
     To mænd, bærende på en gammel kvinde. Før 1550
     pen og brunt blæk. 30,1x30,8 cm
     Landskab med en by. 1549
     Pen, sort blæk, spor af rødt kridt. 15,9x23,7 cm
     Atten studier efter romerske draperifigurer. 1551
     Pen, brunt blæk, pensel, brun lavering. 26,6x19 cm
     Mand i romersk dragt, pegende mod en kilde. 1551
     Pen, sort blæk. 31,1x24 cm
     Studie af en nøgen kvinde set bagfra. 1553
     Sort kridt, pensel, brunlig vandfarve. 20,2x12,7 cm
     To ryttere, den forreste bærende en fane. 1553
     Pen, gråligt blæk, pensel og grålig lavering. 26,4x23,1 cm
     Tre studier af siddende mænd, hver holdende et lys i hånden. 1553
     Sort kridt. 19,6x27,8 cm
     En ridende tyrkisk brud. 1555/59
     Pen, gråt blæk, pensel, grålig lavering. 18,7x23,9 cm
     Tyrkiske kvinder ved måltidet. 1555/59
     Pen, gråt blæk, pensel, grålig lavering. 19x22,7 cm
     En tyrkisk begravelsesprocession. 1555/59
     Pen, gråt blæk, pensel, grålig lavering. 17,7x22,9 cm
     Tyrkiske kvinder forretter deres bøn. 1555/59
     Pen, gråt blæk, pensel, grålig lavering. Enkelte konturer trukket op med rød farve. 18,7x23,5 cm
     Sørgende tyrkiske kvinder omkring en gravsten. 1555/59
     Pen, gråt blæk, pensel, grålig lavering. 19,1x24,9 cm
     Ni oksehaler, monteret som standarter. 1556
     Pen, brunt blæk. 33,7x47 cm
     Udsigt over tage mod Arkadiosøjlen i Konstantinopel. Ca. 1559
     Pen, brunt blæk. 20,8x32,6 cm
     Landskab med en stensætning og en gammel kone med et barn. Ca. 1559
     Pen, brunt blæk. 17,9x32 cm
     Den øverste del af Arkadiosøjlen i Konstantinopel. 1559
     Pen, brunt blæk, pensel, brun lavering. 29,2x21,7 cm
     Fodstykket under Thutmoses III's obelisk i Konstantinopel. Ca. 1561
     Pen, gråt og brunt blæk. 43,6x34 cm
     En sarkofag i Plovdiv eller Philippis. 1560
     Pen, brunt blæk. 25x32,4 cm
     En sarkofag i Konstantinopel. 1560
     Pen, brunt blæk. 24,8x32,7 cm
     En sarkofag i Silivri. 1560
     Pen, brunt blæk. 25x32,7 cm
     En sarkofag. 1560
     Pen, brunt blæk. 25,8x31,7 cm
     En søjles skulptursmykkede fodstykke. 1561
     Pen, brunt blæk. 43,4x33,5 cm
     Liggende kvindelig model. 1562
     Rødt kridt
     En satyr belurer den sovende Antiope. 1562
     Pen, brunt blæk
     Portræt af en skægget mand, i en oval. 1563
     Pen og brunt blæk over rødkridtskitse. 20,1x14,9 cm
     Fontæne med karyatider. 1563
     Pen, brunt blæk. 43,2x31,6 cm
     Fontæne med masker. 1563
     Pen, brunt blæk. 29,8x31,9 cm
     Mars, Venus, holdende en pære, og et barn. Ca. 1569
     Pen, sort blæk. 21,7x31,9 cm
     Liggende nøgen kvinde under et teltlignende draperi. 1569
     Pen, sort blæk. 21,3x31,5 cm
     Liggende kvinde. (1569?)
     Pen, sort blæk. 21,2x31,7 cm
     Ti kvinder fra Stralsund. Ca. 1571
     Pen, brunt blæk. 22,2x31,3 cm
     Tre oksehaler, monteret som standarter. 1576
     Pen, brunt blæk. 21x14 cm

  Træsnit
     Syndfloden. (1540'erne)
     Træsnit
     Kristusportræt. 1570
     Træsnit. 13,9x13,5 cm
     Gade, t.v. moské og fritstående minaret med udvendig trappe. 1570
     Træsnit. 12,2x18,4 cm
     Süleymanyie-moskéen, set fra nordøst. 1570
     Træsnit. 18,4x50,6 cm
     Modificeret Ka´bah-billede. 1570
     Træsnit. 25,4x36,6 cm
     Uidentificeret moské med 2 minareter, set fra nordøst; i forgrunden byggeplads med stablede byggesten. 1570
     Træsnit. 17,4x25,6 cm
     Gade, i forgrunden moské og fritstående minaret. 1570
     Træsnit. 12,3x18,5 cm
     3 moskéer, hver med 1 minaret; i himlen en flyvende drage med lang hale. 1570
     Træsnit. 12,5x18,4 cm
     Uidentificeret moské med 1 minaret, t.v. højt træ. 1570
     Træsnit. 12,1x18,4 cm
     Uidentificeret frontalt set moské med to minareter, i et gårdsrum; en vinget djævel i skyen over moskéen. 1570
     Træsnit. 17,8x12,3 cm
     Uidentificeret moské med 2 minareter, set fra sydøst; t.v. bjerg med befæstet by. (1570)
     Træsnit. 18,6x26,6 cm
     Uidentificeret moské med 2 minareter set fra sydvest; hinsides vandet ses Galata? I nederste h. hjørne en kubisk sten, hvorpå er indridset en kvadratisk geometrisk figur, som måske viser moskéens grundplan. 1570
     Træsnit. 19x12,9 cm
     Idealiseret billede af Bayazidiye-moskéen, set fra sydøst. 1570
     Træsnit. 17,6x25,4 cm
     Et karavanseray (Han). 1570
     Træsnit. 12,5x37 cm
     Melchior Lorcks våbenskjold. 1574
     Træsnit. 16x18,1 cm
     En Saquatz med sin vandsæk under armen. (1575)
     træsnit. 22,3x13,8 cm
     Holder til fjerbusken på en janitshars hovedbeklædning. (1575)
     Træsnit. 21,3x13,4 cm
     Stående bueskytte, profil mod højre. (1575)
     Træsnit. 20,8x13,5 cm
     Stående janitshar set bagfra, fjerprydet hovedbeklædning, gevær ved venstre skulder. 1575
     Træsnit. 22,4x13,8 cm
     Bereden standartbærer, profil mod h.; standarten er to-fliget, rytteren ubevæbnet, på hesteryggen foran ham en pølseformet bagagesæk. 1576
     Træsnit. 24,6x16,6 cm
     To firehjulede vogne. 1576
     Træsnit. 19,8x17,1 cm
     En prægtigt opsadlet dromedar med en paukespiller som rytter. 1576
     Træsnit. 19,8x17 cm
     Tre oksehaler, monteret som standarter. 1576
     Træsnit. 19,6x12,7 cm
     Bereden, rigt udstyret soldat (Deli?), profil mod venstre; sværd og stridskølle ved siden, ørnevinger på hjelm, skjold og lanse; hestens hoved og forkrop beklædt med en løves hele skind. 1576
     træsnit. 23,3x15,6 cm
     Atik Ali Pasha-moskéen i Istanbul. 1576
     Træsnit. 17,9x20,6 cm
     Tyrkiske grave. 1576
     Træsnit. 20,5x14,9 cm
     Stående soldat (akinci), profil mod h.; i h. hånd en stridskølle, i v. hånd en lanse, hvis top er uden for øvre indramningslinje; på v. arm et skjold med indersiden vendt opad, ved v. side et sværd. 1576
     Træsnit. 19,4x13,5 cm
     Stående soldat, vendt mod h.; på hovedet en spids hjelm med anselig fjerbusk; i h. hånd en lanse, hvis top er uden for øvre indramningslinje; på v. arm et skjold med indersiden vendt opad. 1576
     Træsnit. 21,2x13,7 cm
     Stående soldat, vendt mod h.; på hovedet turban, i h. hånd en løftet lanse med vimpel under spidsen; på v. arm et skjold med en stofomviklet fjerbusk. 1576
     Træsnit. 19,4x13,8 cm
     Stående soldat med hjelm på hovedet; i h. hånd en lanse, hvis top er udenfor øvre indramningslinje; på v. arm et krumt skjold, som ses indefra; i bæltet under h. arm en krum dolk, ved v. side et sværd. (1576?)
     Træsnit. 19,4x13,4 cm
     Bereden standartbærer, profil mod v.; han bærer sværd ved sin v. side. 1576
     Træsnit. 23,3x15,6 cm
     Bereden standartbærer, profil mod v.; standarten er 3-fliget og under den er ophængt en fjer; hans sværd anbragt mellem hans v. ben og hestens flanke. 1576
     Træsnit. 22,7x15,6 cm
     Bereden soldat, profil mod v.; lanse med vimpel, bue ved siden, cirkulært skjold, pilekogger; hovedbeklædning med fjerbusk. 1576
     Træsnit. 23,5x15,6 cm
     Bereden soldat, profil mod v.; lanse med vimpel, metalhjelm med meget høj fjerbusk, sjold med ørnevinge og en yderligere høj fjerbusk. 1576
     Træsnit. 23,4x15,6 cm
     Stående soldat, frontalt set, hovedet vendt mod v.; han bærer pelsbræmmet hat, hans hår hænger ned i to fletninger; i h. hånd en pil, i v. hånd en bue og et sværd hænger ved hans v. side. 1576
     Træsnit. 19,7x13,2 cm
     Stående soldat, frontalt set, hovedet vendt mod h.; han bærer bue over sin v. arm, pilekogger på ryggen og sværd ved sin v. side; han strækker koket sin h. arm bagud; i baggr. t.h. og t.v. to fæstningslignende bygninger. 1576
     Træsnit. 23,8x13,5 cm
     Soldat, gående mod h.; støvler og knækort dragt; i v. hånd en bue, i h. hånd en pil. (1576)
     Træsnit. 18,2x13 cm
     Stående tykmavet soldat, med h. hånd i lommen, vendt mod h.; to fjer i turbanen; ved v. side sværd, på v. arm skjold med fjerbusk; på jorden foran ham ligger stridskølle og lanse over kors. 1576
     Træsnit. 21x13,4 cm
     Stående hjelmklædt soldat, frontalt set; i h. hånd en stridshammer, i v. hånd en stridskølle, bageste ben og fod forvredet i forhold til forreste; ved v. side et sværd. (1576)
     Træsnit. 21x13,4 cm
     Stående soldat, frontalt set; hovedbeklædning med høj, tynd top; i h. hånd et spyd, på v. arm et skjold, som ses indefra. 1576
     Træsnit. 20,7x13,8 cm
     Stående bueskytte, set bagfra; i v. hånd en bue, i h. hånd en pil. 1576
     Træsnit. 19,6x13,8 cm
     Løbende budbringer, set bagfra, i klippelandskab; i v. hånd en bue, et bundt pile er stukket ned i bæltet, i en snor over skulderen et futteral. (1576)
     Træsnit. 18,6x13,3 cm
     Stående, kappeklædt soldat, frontalt set; i h. nedaddrejede hånd en stridskølle, i v. en stridshammer; på hælene sporer. 1576
     Træsnit. 19,6x13,2 cm
     Fornem tyrkisk dame. 1579
     Træsnit
     En firehjulet, åben vogn. 1579
     Træsnit. 14,5x10,6 cm
     Sultana Ruzice. 1581
     Træsnit
     Tyrkisk militærtelt. (1581-83?)
     Træsnit. 25x18,1 cm
     Stående soldat med skjold med ørnevinger samt hjelm prydet med en mægtig fjerbusk. 1581
     Træsnit
     Åben plads med stående, turbanbærende soldat set bagfra; på hans ryg et skjold prydet med ørnevinge, i hans v. hånd en vimpelsmykket lanse, med sin h. hånd løfter han en stridskølle. 1581
     Træsnit. 19,7x10,9 cm
     Landskab med stående, mørklødet udseende soldat set forfra; i h. hånd holder han vimpelsmykket spyd, på v. arm et skjold prydet med halvmåne, en stjerne, en arm og en hånd holdende et tvedelt sværd; soldaten er klædt i en skindkappe og bærer en broderet k. 1581
     Træsnit. 19,6x13,3 cm
     Mand, der bærer en tønde på ryggen, i en teltlejr. 1581
     Træsnit. 20x13,2 cm
     Græsk bonde holdende segl i højre hånd. 1581
     træsnit. 18x9,9 cm
     Læskedrikkesælger gående mod venstre. 1581
     Træsnit. 19,5x12,4 cm
     Turbanbærende, ubevæbnet rytter set skråt bagfra; t.h. i baggrunden en pyramide. 1581
     træsnit. 20,4x17,1 cm
     Stående soldat ved en klippekyst, hinsides vandet en by; hans hovedbeklædning er smykket med en ekstremt lang fjerprydelse. 1581
     Træsnit. 23,6x13,6 cm
     En kanoner ved sin kanon, i et åbent landskab. 1581
     Træsnit. 20x13,4 cm
     Sultanindeportræt, halv profil mod h.: ZELOME SVLTANE. 1581
     Træsnit. 23,8x14,7 cm
     Sultanindeportræt, profil mod v.: ACHADA SOLTANE. 1581
     Træsnit. 23,9x14,5 cm
     Sultanindeportræt, spejlende, profil mod h.: RAHEME SOLTANE.. 1581
     Træsnit. 23,9x14,5 cm
     En opsadlet dromedar, hvis hoved vender mod beskueren; set skråt bagfra mod venstre. 1582
     Træsnit. 20,4x14,4 cm
     Kostesælger. 1582
     Træsnit. 18,8x11,3 cm
     Svært bepakket hest. 1582
     træsnit. 15x17 cm
     Hest, profil mod h; på dens synlige side hænger to keramiske beholdere; foran hesten en kvadratisk brønd med spids tag, bag hesten en borg med tinder og kupler, omgivet af en cirkulær, vandfyldt grav. 1582
     træsnit. 13,3x19 cm
     En endnu ubelæsset pakhest med bærestativ på ryggen, set skråt bagfra mod h.. 1582
     træsnit. 14,3x14 cm
     Hest, dækket af skaberak, profil mod venstre. 1582
     træsnit. 13,3x19,2 cm
     Hest, dækket af skaberak, profil mod v., tøjret til et træ; i baggrunden by med kegleformet borg i cirkulær vandgrav. 1582
     træsnit. 13,4x17,5 cm
     Elegant opsadlet hest, tøjret ved v. indramningslinje, profil mod v.; under hstens bug ses en ruineret. 1582
     træsnit. 14,1x16,8 cm
     Elegant opsadlet hest, profil mod højre, på en rektangulær plads. 1582
     træsnit. 16,1x17,2 cm
     Rytter med hætte trukket ned over ansigtet; på hver af hestens sider en tremmekasse, hvori der sidder et menneske; profil mod v.; under hesten ses et ruineret, cylindrisk tårn. 1582
     Træsnit. 16,8x14,6 cm
     Hest med rytter og to kugleformede kurve til transport af grøntsager. 1582
     Træsnit. 19,7x17,1 cm
     Rytter iklædt lang frakke og græskarlignende hovedbeklædning, profil mod v.; under kappen anes et sværd; bag hestens forben ses en cylindrisk sokkel bærende en kugle. 1582
     Træsnit. 21x16,8 cm
     Tolv slags forskelligt husgeråd. (1582)
     Træsnit. 19,8x13,2 cm
     Landskab med brønd, vandingstrug og højt, rektangulært tårn, fra hvis top, der strømmer vand. 1582
     Træsnit. 12,8x14,3 cm
     Fem tyrkiske ligkister. (1582)
     Træsnit. 19,4x14,3 cm
     Stående hjelmklædt soldat, profil mod v., holdende en fjer i sin fremstrakte hånd; bag ham støttes et halvmåneprydet skjold mod en lanse stukket ned i jorden. 1582
     Træsnit. 24,1x13,3 cm
     Soldat gående mod h.; på v. arm et krumt skjold, i h. hånd en lanse; t.h. en sokkel med et kuglerundt, frontalt set hoved; i det fjerne bag hovedet en by ved vandet. 1582
     Træsnit. 20,1x12,7 cm
     Frontalt set turbanbærende soldat med udbredte arme, stående på en åben plads i en by; i h. hånd holder han en bue, i v. en pil; bag v. skulder et pilekogger, ved h. side en sabel. 1582
     Træsnit. 19,3x13,6 cm
     Stående soldat med krumt skjold i v. hånd og i h. hånd et spyd, der holdes skråt; sværd ved hans v. side, en dolk stukket i bæltet ved hans v. side; i baggrunden t.h. ruinen af en obelisk eller et tårn med kvadratisk grundplan. 1582
     Træsnit. 24,4x14,3 cm
     En harpespillerske. 1583
     Træsnit. 25,7x17,4 cm